skip to Main Content
Vragen? jeugdhulpprijzen@st-alexander.nl

De zeven genomineerde projecten zijn:

Strijden of Snitchen – STRDR.
’Strijden of snitchen’ is een serious game bedacht door jongeren van STRDR., zelf hebben zij tijd doorgebracht in jeugddetentie of jeugdzorg+. Doel van STRDR. is het perspectief voor de toekomst van jongeren in/uit gesloten setting te verbeteren door ze los te laten komen van de straat en te bewegen naar ’strijden voor jezelf’. Door het spelen van ’Strijden of snitchen’ werken we met jongeren aan het bewustzijn van eigen keuzes maken waarbij de vragen centraal staan: wie ben ik eigenlijk? Waar sta ik voor? Wat wil ik? Waar wil ik naar toe? Kortom, hoe ga ik strijden voor mezelf?

Face IT voor jongeren – Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis
In Nederland hebben ongeveer 250.000 jongeren een zichtbare aandoening, bijvoorbeeld een huidaandoening, schisis, brandwonden of littekens. Het ontwikkelen van een positieve identiteit kan moeilijk voor hen zijn, omdat zij lastige sociale situaties meemaken. Ze worden nagestaard, gepest of buitengesloten. Eén derde van hen ontwikkelt psychologische klachten.
Face IT voor jongeren (www.faceitvoorjongeren.nl) is een online psychologisch programma van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis. Jongeren leren vaardigheden om lastige sociale situaties aan te pakken en zo te werken aan een positiever zelfbeeld en identiteit. Dit project onderzoekt de effectiviteit van dit programma zodat het daarna kan worden ingezet in alle Nederlandse ziekenhuizen.

MUSE – Pluryn-Intermetzo
Ontspannen een game spelen én werken aan traumaherstel? Het kan! Onderzoeksresultaten laten zien dat de ontspanningsgame MUSE echt helpt. Hoe werkt MUSE? Een hoofdband meet de hersenactiviteit van de speler. De game geeft direct informatie over het stressniveau. Doel van het spel is de gekozen virtuele wereld te beïnvloeden. Hou je van strand? Door te ontspannen kun je de wind en golven beïnvloeden. MUSE geeft jongeren regie over hun lichaam. Ze raken weer vertrouwd met de sensaties in hun lichaam: het besef van wie je bent, je eigen identiteit. Hiermee levert MUSE een innovatieve en waardevolle bijdrage aan de jeugdhulp.

First things first – Parlan
Wij zijn First Things First. Een jongerenproject waarin 12 weken, 4 dagen per week een combinatie van sport, cognitieve trainingen en individuele coaching aangeboden wordt. De persoonlijk coach blijft na afronding van het project ambulant betrokken bij de jongere. Doormiddel van verbondenheid met de doelgroep, waarbij wij oog hebben voor wat in het leven van de jongere speelt, zijn wij in staat een vertrouwensband op te bouwen. Wij streven naar een gezonde samenwerkingsrelatie, waarin wij werken aan het vergroten van de weerbaarheid en zelfvertrouwen van onze jongeren. Tijdens het project wordt de eigen ik van de jongere centraal gesteld waardoor zij meer zingeving ervaren om te bouwen aan hun eigen toekomst.

Strong girls XS – Elance Academy
Wij geloven in een wereld waarin iedereen de kans krijg ambities te hebben, kwaliteiten te ontwikkelen en dromen waar te maken. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom hebben wij Strong Girls XS in het leven geroepen. Met dit programma versterken wij kwetsbare meiden tussen de 10-12 jaar en motiveren we ze om het beste uit zichzelf te halen. Een echte Strong Girl is zelfverzekerd, gelooft in haar eigen kunnen en durft het heft in eigen handen te nemen. Samen met een persoonlijke coach werken de meiden aan verschillende thema’s en persoonlijke leerdoelen en halen ze de echte strong girl in zichzelf naar boven!

Girlz – Stagehuis Schilderswijk
Girlz is een groep van ongeveer 15 meiden uit groep 7/8 uit de Schilderswijk van Den Haag. Samen met drie stagiaires Social Work en een maatschappelijk werker praten zij iedere woensdag met elkaar over school, hun vrienden en actualiteiten in de wijk of media. Net als veel meiden in de wijk hebben zij te maken met verschillende, conflicterende verwachtingen vanuit hun omgeving. Culturele verschillen tussen de cultuur van hun ouders en de Nederlandse maatschappij spelen een grote rol. Het valt niet mee om daarin een eigen weg te vinden. Met Girlz willen we de meiden begeleiden bij het vinden van hun eigen stem en pad.

Pay Atention to your future – SAMAH
“Ik heb mijn familie al 3 maanden niet gesproken. Ik durf ze niet te bellen, omdat ik dan moet zeggen dat ik ze geen geld kan sturen. Door mijn schulden zit ik in de schuldsanering. Ik voel me vreselijk dat ik mijn familie niet kan helpen” Dit is de realiteit van vele jonge vluchtelingen. Met het project PAY attention to your future helpt SAMAH jongeren niet alleen om schulden op te lossen of te voorkomen. We helpen ze ook om de verantwoordelijkheid die ze voelen voor achtergebleven familie in te passen in hun leven. Zo sluiten we aan bij de jongeren EN de verwachtingen van de Nederlandse maatschappij.

Back To Top